Köpvillkor

Försäljningsvillkor

Allmänt om Maria Widell Designs köpvillkor

Konsumentköplagen (1990:032) och Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal (Distanshandelslagen) innehåller utförliga i allmänhet tvingade regler om dina rättigheter som konsument. Oavsett hur du handlar hos oss är nedanstående köpvillkor komplement till dessa lagar och är de bestämmelser som gäller mellan oss (Maria Widell Design) och dig.

Träffande av avtal

Vid beställning, via Internet, träffas avtal om köp när du väljer att bekräfta köp i kassan. Orderbekräftelse genereras sedan automatiskt av Maria Widell Designs databas utan manuell översyn. Vid uppenbara felaktigheter (t.ex. uppenbart felaktigt pris eller tryckfel) förbehåller vi oss rätten att korrigera felet i efterhand. Om du inte är nöjd med vår korrigering eller anser att produktinformationen är felaktig får du självklart välja att avboka din order utan kostnad. Vi förbehåller oss även rätten att inte genomföra en beställning om t.ex. varan är slut i lager eller vid tekniska problem.Maria Widell Design ingår endast avtal med myndig person, alternativt omyndig med målsmans medgivande.

Priser

I priserna ingår moms. Avgifter för frakt och eventuellt postförskott tillkommer på varor som köps via Internet. Efter att beställningen bekräftats kan priserna endast ändras på grund av omständigheter som vi (Maria Widell Design) inte råder över, t.ex. krig, strejk, naturkatastrofer etc